Audzēkņi

Avots: Izglītības un Zinātnes ministrija, PROF2 atskaite

Informācija uz katra mācību gada 1. oktobri par visu kursu audzēkņu skaitu.

Ierobežojums:* Informācija tikai par IZM padotībā esošām profesionālās izglītības iestādēm un 2 pašvaldības iestādēm.

Profesionālās kvalifikācijas ieguvēji

Avots: Valsts izglītības satura centrs

Informācija uz katra mācību gada beigām par kvalifikācijas eksāmenu nokārtojušo skaitu.

Ierobežojums:* Informācija nav atsevišķi izdalīta par struktūrvienībām.


* dati tikai par vidējā līmeņa profesionālām kvalifikācijām, neizšķirot kvalifikācijas līmeņus.

Audzēkņi

Avots: Izglītības un Zinātnes ministrija, PROF2 atskaite

Informācija uz katra mācību gada 1. oktobri par visu kursu audzēkņu skaitu.

Ierobežojums:* Informācija tikai par IZM padotībā esošām profesionālās izglītības iestādēm un 2 pašvaldības iestādēm.

Profesionālās kvalifikācijas ieguvēji

Avots: Valsts izglītības satura centrs

Informācija uz katra mācību gada beigām par kvalifikācijas eksāmenu nokārtojušo skaitu.

Ierobežojums:* Informācija nav atsevišķi izdalīta par struktūrvienībām.


* dati tikai par vidējā līmeņa profesionālām kvalifikācijām, neizšķirot kvalifikācijas līmeņus.