Izglītības iestādes
Profesionālās kvalifikācijas
IzglītojamiePar projektu

Datu rīkā apkopota statistika par vidējā līmeņa profesionālo izglītību Latvijā. Rīks primāri veidots, lai palīdzētu Latvijas Darba devēju konfederācijas koordinētajām Nozaru ekspertu padomēm veikt datos balstītus lēmumus.

Dati

Datu rīka izveides gaitā tika apstrādāti 2 datu masīvi un apkopta informācija par 2015.-2019. gadu. Tā kā dati nāk no 2 dažādiem avotiem, tika veikta padziļināta datu tīrīšana, apkopošana un apstrāde, lai pielāgotu datus mašīnlasāmam formātam.

Dati apkopoti tikai par vidējā līmeņa profesionālām kvalifikācijām, neizšķirot kvalifikācijas līmeņus.

Pilno datu kopu var iegūt savām vajadzībām sazinoties ar autoru.

Datu avots: Audzēkņi

 • Informācija uz katra mācību gada 1. oktobri par visu kursu audzēkņu skaitu.
 • Avots: Izglītības un Zinātnes ministrija, PROF2 atskaite
 • Ierobežojums: Informācija tikai par IZM padotībā esošām profesionālās izglītības iestādēm un 2 pašvaldības iestādēm.

Datu avots: Profesionālās kvalifikācijas ieguvēji

 • Informācija uz katra mācību gada beigām par kvalifikācijas eksāmenu nokārtojušo skaitu
 • Avots: Valsts izglītības satura centrs, profesionālās kvalifikācijas eksāmenu rezultāti
 • Ierobežojums: Informācija nav atsevišķi izdalīta pa struktūrvienībām

Autors

Datu rīka autors un īpašnieks ir Latvijas Darba devēju konfederācija. Jautājumu, ierosinājumu vai neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar NEP sekretariātu.

Tehnisku jautājumu gadījumā sazināties ar Rotu Brūnu.

Medijiem

Datu rīks Profesionālā izglītība Latvijā veidots sadarbībā ar Izglītības un Zinātnes ministriju. Rīkā atrodamā informācija ir izmantojama ar atsauci uz avotu.


Izmaiņu vēsture

Versija 1.2.0

2021. gada 11. janvāris

 • Pievienoti 2019.-2020. mācību gada dati

Versija 1.1.1.

2020. gada 1. jūlijs

 • Nomainīts fonts ar paplašinātā latīņu alfabēta atbalstu.

Versija 1.1.0.

2020. gada 1. jūnijs

 • Uzlabots izkārtojums
 • Datos iztrūkstošās apakšnozares aizvietotas ar vērtību “Nav apakšnozares”
 • Izveidota lapa “Par projektu”
 • Kļūdu paziņojumi

Versija 1.0.0.

2020. gada 3. aprīlis

 • Datu rīks publicēts